White Kite – Swans

white-kite

White Kite

Advertisements