Listen: Bernhoft ‘Freedom’

bernhoft

Norway’s Bernhoft plays my local, the Shepherds Bush Empire in London on November 27th.